Waarom Training ?

Wanneer correct geïnstalleerd en onderhouden, hebben actieve hydraulische brandbeveiligingssystemen bewezen een van de meest effectieve oplossingen te zijn tegen het verlies van mensenlevens, inboedel en gebouwen door brand.

 

Veel hangt dus af van deze systemen, ze moeten werken en naar behoren hun werk doen wanneer ze benodigd zijn. Zulke systemen moeten onderhouden worden om ten allen tijde in een goed werkende conditie te verkeren, en moeten hersteld worden wanneer er een defect optreedt.

Ze dienen ook op de correcte manier gemanipuleerd te worden, zodat de systemen compleet in dienst blijven.

 

Continue training op deze systemen, dewelke geïnstalleerd zijn in gebouwen, de kennis omtrent het gebruik van deze systemen en zijn componenten is cruciaal. Hierbij zal periodieke training bijdragen in goed werkende systemen binnen al zijn facetten.

 

Basis Systeem Training

Basis Systeem Training focust op de systemen dewelke zijn geïnstalleerd in uw gebouw of faciliteit. We geloven sterk dat goed geïnformeerd zijn start met een solide technische informatie. INGENIAL levert "custom made" gebruikshandleidingen omtrent de diverse geïnstalleerde systemen. Zodoende is er steeds informatie omtrent de functionaliteit en zijn specifieke noodzaken. De gebruikshandleidingen geven informatie over:

» Algemene omschrijving, Technische Gegevens & Klep trim info

» Werking van het systeem & Procedure van indienststelling

» Inspectie, Testen en onderhoud van het systeem

Deze handleidingen voorzien in de kennis en bekwaamheid nodig voor het uitvoeren van belangrijke handelingen op de verschillende brandbeveiligingssystemen met efficientie en zonder schade.

 

Onze full-service, volledig geëquipeerde techniekers zijn experten in de installatie van brandbeveiligingssystemen. Precies omdat ze weten hoe deze systemen zijn opgebouwd, weten ze beter dan wie ook hoe ze te herstellen, onderhouden en uitleg te geven omtrent de werking. Alvorens gelijk welk systeem in bedrijf gaat, bij INGENIAL geven we eerst een hands-on training omtrent uw geïnstalleerd systeem. Waarbij aandacht wordt besteed en wat mag en niet. Na de "on the field" training, zullen eigenaars of vertegenwoordigers over een team beschikken dewelke de installatie zal beheren en manipuleren als een goede huisvader.

 

Nog geen INGENIAL klant ? U bent de informatie verloren omtrent uw systeem ? Geen zorgen, wij voorzien dezelfde strategische aanpak, na een systeem audit volgen wij dezelfde procedure, zo heeft u ten allen tijde een stevige informatie basis dit gecombineerd met onze diensten geloven wij dat we u diensten aanbieden dewelke tevredenheid met zich meebrengt.

 

Kwaliteit & Certificatie

  • » BOSEC - ISO 9001:2015 - VCA PETRO
  • » NFPA Lid
  • » BFSN Lid
  • » Quell Authorized Dealer
  • » Cold Store Service Partner
  • » EconAqua & ULF Mist Systems Dealer

Contact

Tel. +32 (0) 56 34 57 55
info@Ingenial.be
support@Ingenial.be

Evolis 23
Kortrijk - 8500 - Courtrai
Belgium - Europe