Schuim - Sprinkler Systemen

Schuim-Water Systemen worden vaak gebruikt in gebalanceerde druk doserings methoden voor het blussen van ontvlambare vloeistoffen. Ze zijn ontworpen voor het tot stand brengen van een nauwkeurig injectie van het concentraat in het waterleidingnet over een groot bereik van waterstroom en systeem werkdrukken. Er zijn twee basistypes, bladder tanks en pompsystemen. Zij vragen dat de concentraatdruk gebalanceerd is met de waterdruk aan de proportioner die dan zorgt dat er correcte hoeveelheid concentraat in het waternet wordt gebracht. Het resulterend schuimmengsel wordt via het leidingnet gebracht naar de onderdelen die de bewuste zone beveiligen.

Typische Schuim – Sprinkler toepassingen:

» Opslagmagazijnen

» Speciale Class A Schuim Concentraten voor gebruik bij branden van Vaste Stoffen alsook bij bosbranden

» Class B Koolwaterstof branden zoals: Ruwe olie, Benzine, Diesel & Vliegtuigbrandstoffen

» Class B Polaire Solvent Branden zoals: Methyl Alcohol, Aceton & Ethyl Alcohol

» Laadstations en opslag

Schuim Systemen Toepassingen

Moeilijk te blussen opslagtanks zijn beter controleerbaar met speciaal ontworpen lucht-aanzuigende concentraat onderdelen. Schuimkamers genereren een geëxpandeerd schuim/water mengsel, die door hun constructie ervoor zorgt dat het mengsel langsheen de binnenwand van de tank stroomt, op een wijze die onderdompeling en agitatie vermindert als het schuim in contact komt met het brandstofoppervlak. Hoge tegendruk Schuimkamers genereren uitgebreid schuim via een ondergrondse injectie in koolwaterstof opslagtanks met een konische dakconstructie. Voor open-top constructie opslagtanks met dubbel-dek of ponton-type zwevende daken, installeren wij rand-afdichting schuim generatoren of drijvend-dak schuim makers. Deze laatste worden ook gebruikt om de nabij gelegen omgeving te beschuimen (opvang bekkens), overheen een dijkwanden of pompstations te beschermen.

Verder afhankelijk van de specifieke toepassing, installeren wij:

» FireDos Systemen

» Inline Inductoren

» Medium Expansie Schuimkanonnen

» Manuele draagbare nozzles & Eductoren

Hoge-Expansie Schuim Systemen

Grote ruimten kunnen leiden tot grote branden. Hoge-Expansie Schuim Generatoren kunnen de betrokken ruimten inclusief obstakels volledig opvullen. De brand wordt overweldigd waardoor schade op grote schaal wordt voorkomen. Het schuim vult het gebouw volume compleet van de vloer tot aan het plafond, wat gelijk staat aan een 3D-blussing van de brand. Schuimbellen transporteren het water naar de brand, waardoor deze verstikt en er afkoeling optreedt. Het schuim onderdrukt ontsnappende dampen en kapselt giftige dampen en deeltjes in. Door de hoge-expansie ratio van de generator, is er weinig water nodig voor de productie van grote volumes aan schuim. Hierdoor worden zware kosten voorkomen en verkleint de ecologische voetafdruk.

Typische Installaties zijn:

» Vliegtuig Hangars

» Motor Test Cellen

» Opslag van Ontvlambare Vloeistoffen

» Gas Turbine Generatoren

» Gevaarlijk Afval Opslag

» Papier Productie & Banden Opslagmagazijnen

» Centrales & Transfo Ruimten

 

Monitor Installaties (Water/Schuim)

Een monitor is een gericht controle apparaat die een grote capaciteit van water of water/schuim mengsel levert uit een nozzle (mondstuk). De monitor wordt gemonteerd op een vaste stationaire ondersteuning die boven het maaiveld staat. We gebruiken Manuele/Water Oscillerende en van op Afstand Bediende ( Remote-Controlled) monitoren.

» Manueel Bediende monitoren hebben een ingebouwde hefboom en/of handwielen voor de hands-on bediening.

» Water-oscillerende monitoren bewegen automatisch heen en weer door dat zij de waterdruk als energiebron gebruiken.

» Remote-controlled monitoren bevatten een elektrische joystick zodat de operator de horizontale en verticale beweging kan controleren alsook de sproeipatronen (worp en sproeivorm).

 

Specifieke Brand Beveiliging

Sommige bewerking, behandeling en; opslagmethoden vragen een heel specifieke "custom made" aanpak. INGENIAL staat garant voor de probleem analyse, voorstel van oplossing, goedkeuring met de inspectie/studiebureau instanties om vervolgens in te staan per project voor de productie en uitvoering. Nadien worden er op de installaties Real Life Testen uitgevoerd ter controle van de conformiteit.

Een greep uit de domeinen waarin we actief zijn:

» Luchthavens & Luchthaven Hangars

» LPG & LNG sfeer Opslag Units

» Tank Farms

» Dry Bulk Stockage & Handling

» Biomassa Centrales

» Kolen Opslag & Transport Systemen

 

Water Flow Controle

Onze kennis in sprinkler water distributie heeft geresulteerd in het ontwerp en plaatsing van geavanceerde elektronische en hydraulische controle systemen die voldoen aan de uitdagingen van complexe en diverse toepassingen in de algemene waterdistributie en brandbeveiliging systemen.

 

Door controle van druk, debiet en pompbeheer, kunnen we helpen in het verbeteren van de efficientie van zowel de toevoer als de verdeling. Alle soorten kleppen worden gebruikt, manueel of vanop afstand motor-bediend, dewelke zijn Schuif afsluiters, Balg afsluiters, Bolkranen, Terugslagkleppen, Vlinderkleppen, Ontlucht kleppen, Overdruk kleppen en Overstort kleppen.

 

Kwaliteit & Certificatie

  • » BOSEC - ISO 9001:2015 - VCA PETRO
  • » NFPA Lid
  • » BFSN Lid
  • » Quell Authorized Dealer
  • » Cold Store Service Partner
  • » EconAqua & ULF Mist Systems Dealer

Contact

Tel. +32 (0) 56 34 57 55
info@Ingenial.be
support@Ingenial.be

Evolis 23
Kortrijk - 8500 - Courtrai
Belgium - Europe