Inspectie

Inspecties zijn een visuele controle van een systeem of component om te zien dat het systeem of component in klaarblijkelijke goede werking is. De intentie van deze inspecties is om duidelijke sporen van beschadiging en slijtage op te zoeken. En vooral te controleren of dat alle afsluiters die moeten openstaan, ook effectief open staan.

Inspecties zijn het meest toegepast en leveren een minimale zekerheid dat het systeem en zijn componenten in goede werking verkeren.

Volgende frequentie wordt toegepast voor inspecties en testen:

» Dagelijks, Wekelijks, Kwartaal

» Halfjaarlijks & Jaarlijks

» Drie Jaarlijks & Vijf Jaarlijks

 

In het geval een brandbeveiligingssysteem of component in een slechtwerkende toestand verkeerd of zelfs buiten dienst staat, voorzien wij een adequate assistentie om het systeem terug in dienst te brengen, zoals gevraagd door de normen.

 

Periodieke Testen

Wij voeren periodieke testen uit op brandpompen. Het doel van deze test is de controle op de toereikendheid van de pomp doorheen zijn druk/capaciteitscurve.

Tijdens deze test, zal een verscheidenheid van normale bedrijfsomstandigheden en de prestatie-indicatoren worden geobserveerd. De eigenaar/inspecteur kan de resultaten vergelijken met de initiële inbedrijfname curve, en zodoende de pomp degradatie opsporen.

De sequentie van deze test is ofwel wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks. Dit volgens de specifieke eisen van de verzekeringsmaatschappij of inspectie instelling.

Wij voorzien bijkomende testdiensten op allerlei installaties/componenten, zoals:

» Natte , Droge, Deluge Systemen

» N.I., S.I. & D.I. Preaction Systemen

» Quell & Cold Storage Installaties

» Schuim Sprinkler, Monitor & Generator Systemen

» Standpijp en Haspel Installaties

» Water Opslag Tanks & Ondergrondse Brandleiding

» Water Mist Systemen

Onderhoud

De eigenaar of zijn vertegenwoordiger hebben de verantwoordelijkheid voor het correct onderhouden van de water/schuim brand beveiligingssystemen.

Water en/of schuim brand beveiligingssystemen dienen handelingen te ondergaan om de uitrusting in goede werking te laten verkeren en indien nodig de passende herstellingen uit te voeren. Na iedere herstelling zal het component getest worden volgens de originele oplevering van dat systeem.


Onderhoud wordt gepland in onderling overleg. Hierdoor heeft de eigenaar of zijn vertegenwoordiger de mogelijkheid om de verzekeringsmaatschappij te informeren lang voor het onderhoud en/of buiten bedrijfname van het systeem. Tijdens de uit bedrijfname worden de voorziene correcties en herstellingen uitgevoerd.


We maken elektronische verslagen van alle inspecties, testen en onderhoudswerkzaamheden. Zij worden ter beschikking gesteld aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger en op simpele aanvraag aan de inspectie instelling.

 

Interventies (Assistentie Service)

Een brandbeveiligigingssysteem bevat veel componenten, die door de tijd, kunnen kapot gaan. INGENIAL voorziet een 24-uur assistentie dienst. In functie van uw specifiek probleem zoeken en stellen we een oplossing voor om het systeem terug zo snel als mogelijk in bedrijf te krijgen.

Deze onvoorziene problemen kunnen optreden op:

» Batterijen en batterijladers

» Start Motoren

» Elektrische voorverwarmingsweerstanden

» Rubberen Dichtingen

» Versnellers, P.O.R.V., P.S.O.V. & anti-flood onderdelen

» Filters & Overdrukkleppen

» Mechanische beschadiging aan het systeem

» Een brand ...

We werken ook met geplanifieerde shut downs. Volgens uw planning, doen wij de nodige activiteiten op uw systeem. Ongeacht of het betreft voor onderhoudswerkzaamheden, nieuw te monteren secties, retrofit. We plannen, voeren het uit en plaatsen het systeem terug in dienst. Alles binnen de voorziene tijdspanne.

 

Gelieve ons te contacteren indien u een technische assistentie wenst.

 

Speciale Onderwater Technieken

Brandpomplokalen uitgerust met een bovengrondse watertank of ondergronds bassin, kunnen op een gegeven moment omstandigheden optreden dewelke een interventie benodigen, maar uitgevoerd op de klassieke manier zou leiden tot de complete lediging van de opslagtank of ondergronds bassin.

Dit heeft een ernstige impact op uw continuïteit van het brandbeveiligingssysteem. Daarnaast ondergaat het milieu een extra negatieve last gezien er een complete lediging tot stand wordt gebracht en daarna een complete heropvulling.

Onze aanpak zal de brand beveiligingsinstallatie uit dienst houden, in functie van de activiteit, gedurende 4 à 5 uur. Na goedkeuring van het werk, wordt het systeem terug in dienst genomen. Een welgekome graad van beveiliging voor zowel u, de verzekerde, en voor de verzekeringsmaatschappij. en dit zonder waterverlies.

Activiteiten dewelke kunnen leiden tot een duik interventie zijn:

» Werken op testleiding opstelling

» Wand dikte metingen

» Vervanging van anoden

» Inspecties van watertanks en bassins

» Inspectie van voetkleppen & andere kleppen

» Montage en demontage activiteiten

 

Kwaliteit & Certificatie

  • » BOSEC - ISO 9001:2015 - VCA PETRO
  • » NFPA Lid
  • » BFSN Lid
  • » Quell Authorized Dealer
  • » Cold Store Service Partner
  • » EconAqua & ULF Mist Systems Dealer

Contact

Tel. +32 (0) 56 34 57 55
info@Ingenial.be
support@Ingenial.be

Evolis 23
Kortrijk - 8500 - Courtrai
Belgium - Europe