Ondergrondse Brandleiding

Wij ontwerpen systemen waarbij verschillende lussen gevormd worden, met meerdere watertoevoeren, alsook een netwerk van ondergrondse en bovengrondse leidingen doorheen het hele gebouw. Deze leidingen staan onder druk door middel van brandpompen die verbonden zijn met betrouwbare waterbronnen. Zo zijn er hydranten, watermonitoren op strategische plaatsen, alarmkleppen met sprinklers, sproeikleppen en/of pre-actionkleppen.

Ondergrondse bluswaterleidingen vallen vaak in de categorie van ongeziene en vergeten elementen. Naast de vereisten van NFPA 25, die inspectie, testen en onderhoud voorzien van de zichtbare delen van de bluswatertoevoer en -verdeling, zoals brandpompen, brandhydranten, monitors, PIV’s en vaste water-brandblussystemen met aanvoer vanuit het waterblussysteem, dringen wij er ook op aan dat deze types van preventief onderhoud ook toegepast worden op de ondergrondse hoofdleidingen.

 

Brand Pomp Lokalen

Vaak gaan de brandpompen bij een automatisch brandbeveiligingssysteem aan de aandacht voorbij. Nochtans vormen ze het "hart" van het systeem. Als een brandpomp niet werkt, kan het volledige systeem uitvallen, met catastrofale gevolgen. We geven u een gedetailleerd inzicht in de verschillende componenten bij een pompmontage, een pompaandrijving en een regulator. U krijgt tevens uitleg over de controles en tests, vanaf de wekelijkse opstarttest tot de jaarlijkse stroomtest.

 

We leren u graag hoe u de pompgrafieken van jaarlijkse tests kunt vergelijken zodat u een eventuele achteruitgang van de pompprestaties achterhaalt. En dit alles in overeenstemming met de bijzondere voorschriften rond brandpomplokalen.

 

Water Opslag Tanks

We bouwen indivueel ontworpen tanks die dienen als water reservoirs voor brandbeveiligingstoepassingen. Een water opslagtank kan opgebouwd worden volgens de normen NFPA-22, Factory Mutual (FM), LPCB (UK) en Europosese Regelgeving. Vanaf de fabriek gegalvaniseerde met bouten uitgevoerde stalen wateropslagtanks zijn een zuinige en duurzame oplossing. Het modulair ontwerp maakt het mogelijk een eenvoudige montage te verwezenlijken in diverse weersomstandigheden. Ze hoeven geen lasprocedures ter plaatse of speciale coatingtechnieken. Gebruikelijke accessoires zoals ladders, niveau indicatoren, verwarmingsweerstanden zijn standaard aangeboden. Tankisolatie is mogelijk op aanvraag. Onze producten zijn op maat ontworpen om te voldoen aan omstandigheden ter plaatse, volume eisen en soms esthetische behoeften. De wateropslagtanks hebben tal van uitvoeringen, van de klassieke tank tot zeer geavanceerde reservoirs en meerdere-tank configuraties.

 

 

Traditionele Sprinkler Beveiliging
(Alle Risico's)

Automatische sprinklers werken bij een vooraf bepaalde temperatuur, met behulp van een glasbulb of smeltlood. Eens geactiveerd zal het klepje in de doorlaat uitgeduwd worden door de waterdruk in het sprinkler leidingnet, zodat er water doorheen de sprinkler stroomt. Deze waterstroom stoot tegen een spreidplaat (deflector), dewelke een specifiek sproeipatroon tot stand brengt ontworpen ter ondersteuning van de doelstelling van het sprinkler type. De meerderheid van de automatische sprinklers werken individueel tijdens een brand.

Het belangrijkste element van water bij het blussen van een brand, is zijn warmte-absorberende eigenschap. Het afkoelende effect verstoort de warmte-ontwikkeling en belet de verdamping van brandbare stoffen door die ontvlambare materialen nat te maken. Water dooft het vuur door het af te koelen en verhindert ontbranding van onverbrande materialen.

Speciale Sprinkler Beveiliging (Stockage, CMSA, CMDA)

Terwijl de standaard sprinklers bij magazijnbranden instaan voor brand "beheersing", zijn ESFR sprinklers (Early Suppression Fast Response sprinklers) bedoeld om de brand werkelijk te doven. Standaard sprinklers perken een brand in door brandbare materialen in de buurt van de brand voorafgaandelijk te bevochtigen en door de hete gassen dicht bij het plafond af te koelen. ESFR sprinklers zijn veel hitte-gevoeliger dan de standaard sprinklers, zodat ze in een vroeger stadium van de brandontwikkeling in werking treden. Bovendien laten ze met hoge kracht een groot volume water los, rechtstreeks in en door de vuurkolom. De deflector van de ESFR veroorzaakt een breed sproeiveld zodat een brand tussen sprinklers beheersd kan worden, terwijl de sproeiopening een grote neerwaartse kracht bewaart om de vuurhaard die er zich rechtstreeks onder bevindt, te bereiken en te doven. Gebouw hoogte kan toenemen zonder het gebruik van in rek sprinklers, uiteraard binnen de limieten van de sprinkler.

 

Sprinkler Beveiliging in Rekken & Hoogbouw Magazijnen

In magazijnen of pakhuizen verspreidt een brand zich heel snel en ontstaat er binnen de kortste tijd een sterke hitte-ontwikkeling. Dit is vooral het geval bij bepaalde producten, zoals ontvlambare vloeistoffen, papier en plastiek. Sprinklers vormen een belangrijk element in het bestrijden van pakhuisbranden. Het is evenwel zo dat de prestaties van die sprinklers in het gedrang kunnen komen indien de voorschriften en richtlijnen op het gebied van ontwerp niet nauwgezet nageleefd worden.

Wij bieden de ultieme brandbeveiliging voor pakhuizen, de inhoud ervan en de mensen die er werken. Wij kunnen bovendien sprinklersystemen voor pakhuizen aanbieden die niet alleen voldoen aan de regelgevingen voor opgeslagen goederen, maar die ook flexibiliteit inhouden naar opslaghoogte en schikking toe. Contacteer ons indien u graag meer info wenst omtrent vernieuwende brandbeveiligingsoplossingen voor uw magazijn en opslagplaatsen.

 

 

Deluge Sproei Systemen

De olie-industrie, de gasbedrijven, de chemische, farmaceutische en energiebedrijven kennen elk een aantal bijzondere risico’s, die een aparte benadering vergen. Dankzij onze ervaring in het ontwerp en de installatie van automatische of manueel bediende sproeisystemen met water, nevel of gas, kunnen wij een maximale bescherming bieden voor deze risico’s.

 

Om aan de specifieke vereisten van deze risico’s te voldoen, maken wij steeds gebruik van het meest efficiënte materiaal dat op dit ogenblik beschikbaar is.

 

Lage, gemiddelde en hoge snelheid deluge sproei systemen kunnen worden geïnstalleerd volgens de behoeften van het te beschermen object.

 

 

Residentiele Sprinkler Beveiliging

Residentiële sprinklers worden geplaatst in een woning met de bedoeling een brand te bestrijden in zijn vroegste stadium, door voldoende water te sproeien om het vuur te blussen of te verhinderen dat het zich verspreidt. Deze sprinklerkoppen treden snel in werking, waardoor de bedreiging van hitte, vlammen en giftige rook beperkt blijft.

Ze vinden hun toepassing in woningen, appartementen, hotels, motels, slaapzalen, zorg centra, etc. Bij deze sprinklersystemen wordt gebruik gemaakt van lichte, goedkope leidingen en koppelingen uit plastiek, koper of dunwandig staal in plaats van de traditionele materialen. Door de "snelle reactie" gaan deze sprinklers vlugger open dan die in handelspanden of industriële gebouwen. Ze zijn aangesloten op de waterleiding. Deze sprinklersystemen kunnen ingebouwd worden in nieuwe huizen of aangebracht in bestaande woningen. Naar schatting betekenen deze residentiële sprinklersystemen slechts een meerprijs van 1 tot 1.5% in de kostprijs van een woning.

Haspel systemen & Brand Blussers

Brandslangen vormen de eerste verdedigingslinie bij brand, aangezien ze doorheen het ganse gebouw opgesteld zijn. Lang vóór de temperaturen voldoende hoog zijn om het sprinklersysteem in werking te zetten, kunnen brandslangen het vuur onder controle krijgen. En dit vooraleer de brandhaard een levensbedreigende omvang bereikt.

 

In het begin waren alle grote branden klein, en met draagbare blussers konden die branden eventueel voorkomen worden. Wij voorzien de gepaste blusser voor alle toepassingen en brand risico's. Eén ding moet duidelijk vanaf het begin: de werking van een brandblusser in geval van nood zal niemand in de positie zijn om twee keer na te denken. De twee meest voorkomende mobiele blussers zijn onderdruk staande poederblussers (Type BC of ABC) en koolstofdioxide blussers (CO2). Andere types kunnen ook toegepast worden steeds in functie van het te beveiligen object, gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

 


Brand Detectie & Alarm Systemen

De MD2400 analoge adresseerbare brandmeldcentrale is ontworpen volgens de Europese Norm EN-54 in combinatie met de Apollo XP95 reeks van detectoren en alarm onderdelen. Het MD2400 controle paneel bestaat uit een elegant bedieningsconsole met LCD display, serieel aangesloten op de brandmeldcentrale in een separate metalen behuizing (black-box). Deze seriële bus laat toe in de aansluiting van operator consoles met LCD display, 8 herhaalborden, 8 printers en 15 relay modules. De MD2400 operator console met LCD display laat toe een display weer te geven de systeem data en de verschillende alarm- en storingsmeldingen. De brandmeldcentrale heeft een maximum van 16 loops en kan ongelimiteerd uitgebreid worden door middel van de MD2400 token bus netwerk en de bijhorende meester/slaaf configuratie. Een maximum van 126 Apollo XP95 brand detectoren en alarm onderdelen kunnen worden aangesloten op 1 loop interface kaart. Een optionele user interface voor de computer (grafische software) is beschikbaar. De communicatie tussen de MD2400 controle paneel en de computer kan zowel lokaal als via internet. De mogelijkheid om de alarm- en fout informatie te verzenden via SMS en de mogelijkheid om de MD2400 te linken aan een hoofdbord met een paging systeem met behulp van de ESPA 4.4.4 protocol is ook beschikbaar.

ARGON - Gas Blussysteem

Het Argonfire blussysteem is een "totaal onderloop" systeem. Het is gebaseerd op een gas dat aanwezig is in de lucht, namelijk Argon. In de internationale normering wordt dit als IG-01 geclassificeerd. Argon is een zuiver gas, geen mengeling. Het legt zich niet in lagen na verloop van tijd en laat een uitstekende zichtbaarheid toe gedurende een gelijkmatige besproeiing. Er blijft ook een langdurige concentratie behouden in de beschermde ruimte. Argonfire is milieuvriendelijk (nul- ozonaantasting, geen risico voor broeikaseffect) en het gebruik ervan is, in tegenstelling tot chemische gassen, onbeperkt in tijd.

Argon geleidt geen elektriciteit, is zuiver en ecologisch. Het is doeltreffend voor de bescherming van goederen en bij verhitting op hoge temperatuur ontstaan geen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Argon blust branden door het zuurstofgehalte in de lucht te verminderen. Vandaar dat, om een brand efficiënt te kunnen blussen, vermeden dient te worden dat het brandblussend gas uit de beveiligde ruimte naar buiten kan. Het systeem gebruikt cilinders met grote capaciteit om de installatie zuinig en compact te houden. De cilinders hebben een capaciteit van 80 of 140 liter en worden iedere 10 jaar opnieuw getest.

CO2 - Gas Blussysteem

Voor het Montreal Protocol eind de jaren ‘80, werd Halon beschouwd als het beste middel om branden te blussen. In dat protocol echter was er grote bezorgdheid omtrent de invloeden van CFS en Halon op de ozonlaag. Dit heeft tot de beslissing geleid dat Halon niet meer gebruikt mag worden en vervangen dient te worden. Onderzoek naar nieuwe en doeltreffende blusmethodes leidde tot een reeks alternatieve blusmiddelen, zoals het gebruik van zuivere gassen, inerte gassen en CO2.

 

CO2 kan enkel aangewend worden voor onbewoonde ruimten, aangezien het middel schadelijk is voor de mens bij de concentraties die gebruikt worden voor het blussen van branden. CO2 wordt in een besloten ruimte losgelaten of rechtstreeks op de te beschermen oppervlakte. Zo wordt het zuurstofgehalte gereduceerd tot onder het niveau waarop ontbranding mogelijk is. Het veroorzaakt een afkoeling op de brand en zijn omgeving. CO2 wordt opgeslagen als een vloeistof in een cilinder of een tank. Het wordt reeds meer dan 50 jaar succesvol toegepast voor meer dan 100.000 toepassingsgebieden (transformatoren, archieven, elektrische risico’s, enz.).

Kwaliteit & Certificatie

  • » BOSEC - ISO 9001:2015 - VCA PETRO
  • » NFPA Lid
  • » BFSN Lid
  • » Quell Authorized Dealer
  • » Cold Store Service Partner
  • » EconAqua & ULF Mist Systems Dealer

Contact

Tel. +32 (0) 56 34 57 55
info@Ingenial.be
support@Ingenial.be

Evolis 23
Kortrijk - 8500 - Courtrai
Belgium - Europe