Water Mist Technologie

De term water mist heeft betrekking op het sproeipatroon van het op water gebaseerd brandblussysteem met in het bijzonder de kleine waterdruppeltjes. Deze kleine druppeltjes ontstaan door gebruik te maken van speciale sprinklers die werken bij een hogere startdruk dan de klassieke sprinklers.

Hierdoor neemt het oppervlak aanzienlijk toe door deze kleine waterdruppels, en door gebruik te maken van de fysische eigenschappen van het water ontstaat er een groter koelend effect en door de gelokaliseerde verdamping van het water zorgen beide voor de controle van de brand. Het koelend en verstikkend effect creëert een bijzonder effectieve brandbestrijding met een minimum van water consumptie. De aanpassing van het systeem wordt bereikt door de systeem werkdruk.

De volgende systemen zijn te onderscheiden:

» lage druk systemen < 16 bar

» hoge druk systemen > 16 bar

Beiden hebben een vergelijkbaar blussend en brandbestrijdend effect.

 

 

 

 

 

Lage Druk - Water Mist Systeem (LD-WM)

De Lage Druk Water Mist Technologie reduceert de consumptie van water met 85% vergeleken met een klassiek sprinkler systeem. Voorafgaand aan dit systeem, was het alleen mogelijk om deze reductie te bereiken met hoge druk fijn nevel blussystemen dewelke doorgaans werken op drukken gelegen tussen 100 en 140 bar. Het Lage Druk Water Mist Systeem bereikt brandcontrole binnen een werkdruk gelegen onder de 16 bar.

Het LD-WM Systeem is similair in functie en structuur als een conventioneel sprinklersysteem waardoor het eenvoudig is in het begrijpen van dit systeem. Bovendien, gezien het ontwerp en de installatie vergelijkbaar is met een conventioneel sprinkler systeem, zal de eind-gebruiker profiteren van de kennis en ervaring van de gelicentiëerde installateur INGENIAL.

 

De LD-WM Systeem sprinklers zijn snel aansprekend, de RTI (Response Time Index) is kleiner dan 50 waardoor ze snel worden aangesproken tijdens een brand. In geval van brand, zullen enkel de water mist sprinklers in de onmiddellijke omgeving van de brand worden aangesproken. Eens geactiveerd zal de controlepost schakelen en het pomp systeem automatisch opstarten. Het water wordt verspreid over de geopende sprinklers op de vuurhaard en begint deze te controleren. Tegelijkertijd wordt er een alarm signaal gestuurd naar het brandmeldpaneel en via bepaalde systemen overgedragen naar een callcenter. De installatie layout van een LD-WM systeem is erg flexibel, het kan ook gecombineerd worden met andere blussystemen zoals hydrantsystemen en het kan onder bepaalde voorwaarden verbonden worden aan een sprinklerinstallatie.

 

INGENIAL is een gelicenciëerde installateur van het VIKING-EconAqua water mist sprinkler systeem en van het TYCO-ULF (Ultra Low Flow) technologie. Deze systemen kunnen toegepast worden in de beveiliging van risico's zoals gedefiniëerd in de VdS norm voor sprinkler systemen (VdS CEA 4001) of de NFPA-750. Verder is EconAqua Technologie van toepassing voor risicoklassen LH, OH1 (uitgezonderd productie zones), en OH2 (enkel ondergrondse auto parkings).

» Overheidsgebouwen en Treinstations

» Kerken, Banken, Bibliotheken, Restaurants

» Kantoren & Administratie Gebouwen

» Hotels & Appartementen

» Ziekenhuizen, Zorgcentra

» Multi-story auto parking & Ondergrondse autoparkings

» Scholen, Universiteiten en andere onderwijsinstellingen

» Strafinrichtingen en goedgekeurde scholen

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit & Certificatie

  • » BOSEC - ISO 9001:2015 - VCA PETRO
  • » NFPA Lid
  • » BFSN Lid
  • » Quell Authorized Dealer
  • » Cold Store Service Partner
  • » EconAqua & ULF Mist Systems Dealer

Contact

Tel. +32 (0) 56 34 57 55
info@Ingenial.be
support@Ingenial.be

Evolis 23
Kortrijk - 8500 - Courtrai
Belgium - Europe